Bài 1 trang 230 SGK Vật lý lớp 10 Nâng cao

Hãy chọn câu đúng .

Quảng cáo

Hãy chọn câu đúng .

Khi làm nóng một lượng khí có thể tích không đổi thì

A.áp suất khí không đổi .

B.số phân tử trong đơn vị thể tích không đổi .

C.số phân tử trong đơn vị thể tich tăng tỉ lệ thuận với nhiệt độ .

D.số phân tử trong đơn vị thể tích giảm tỉ lệ nghịch với nhiệt độ .

Giải:

Chọn B

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài