Bài 3 trang 21 SGK Hóa học 9

Khí CO được dùng làm

Quảng cáo

Đề bài

Khí CO được dùng làm chất đốt trong công nghiệp, có lẫn tạp chất là các khí SO2 và CO2. Làm thế nào có thể loại bỏ được những tạp chất ra khỏi CO bằng hóa chất rẻ tiền nhất ?

Viết các phương trình hóa học

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dùng chất có sẵn trong đời sống để loại bỏ được các tạp chất khí này. Đó là dd nước vôi trong Ca(OH)2

Lời giải chi tiết

Để loại bỏ SO2 và CO2 ta dùng dung dịch bazơ. Dung dịch bazơ rẻ tiền nhất là dung dịch nước vôi trong Ca(OH)2. Dẫn hỗn hợp khí đi qua dung dịch Ca(OH)2 dư, toàn bộ SO2 và CO2 bị hấp thụ hết do có phản ứng:

CO2 + Ca(OH)2  → CaCO3 + H2O   

SO2 + Ca(OH)2  → CaSO3 + H2O

Khí CO không phản ứng, thoát ra và được thu lấy.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close