Bài 3 trang 159 SGK Vật lý lớn 10 nâng cao

Một vật khối lượng m=3kg được kéo lên trên mặt phẳng nghiêng một góc 300 so với phương ngang bởi một lực không đổi F=50N dọc theo đường dốc chính. Hãy xác định các lực tác dụng lên vật và công do từng lực thực hiện với độ dời s=1,5m. Bỏ qua ma sát của chuyển động.

Quảng cáo

Đề bài

Một vật khối lượng m=3kg được kéo lên trên mặt phẳng nghiêng một góc 300 so với phương ngang bởi một lực không đổi F =50N dọc theo đường dốc chính. Hãy xác định các lực tác dụng lên vật và công do từng lực thực hiện với độ dời s = 1,5m. Bỏ qua ma sát của chuyển động.

 

Lời giải chi tiết

\(\eqalign{  & F = 50N;P = mg = 3.9,8 = 29,4(N);  \cr  & N = Pcos\beta  = 29,4.{{\sqrt 3 } \over 2} \approx 25,5(N)  \cr  & {A_F} = F.S = 50.1,5 = 75J;{A_N} = 0  \cr  & {A_P} = P.S.cos\alpha  = P.S.\cos ({90^0} + \beta )  \cr  & = P.S.\cos ({90^0} +30^0 ) \cr&= 29,4.1,5.\left( -{{1 \over 2}} \right) \approx -22,1(N) \cr} \)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

close