Bài 3 trang 108 SGK Hoá học 9

Giải bài 3 trang 108 SGK Hoá học 9. Hãy so sánh phần trăm khối lượng của cacbon trong các chất sau : CH4, CH3Cl, CH2Cl2, CHCl3.

Quảng cáo

Đề bài

Hãy so sánh phần trăm khối lượng của cacbon trong các chất sau : CH4, CH3Cl, CH2Cl2 CHCl3.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Gợi ý: Ta thấy phân tử các chất chỉ có một nguyên tử C nhưng phân tử khối tăng dần nên chất nào có phân tử khối nhỏ nhất sẽ chứa %C cao nhất

Lời giải chi tiết

Cách 1: Tính %mC trong từng chất rồi so sánh

+ Trong CH4:

\({M_{C{H_4}}} = 12 + 4.1 = 16\,\,g/mol\)

\( \to \% {m_C} = \dfrac{{12}}{{16}}.100\%  = 75\% \)

+ Trong CH3Cl:

\({M_{C{H_3}Cl}} = 12 + 3.1 + 35,5 = 50,5\,\,g/mol\)

\( \to \% {m_C} = \dfrac{{12}}{{50,5}}.100\%  = 23,7\% \)

+ Trong CH2Cl2:

\({M_{C{H_2}C{l_2}}} = 12 + 2.1 + 2.35,5 = 85\,\,g/mol\)

\( \to \% {m_C} = \dfrac{{12}}{{85}}.100\%  = 14,1\% \)

+ Trong CHCl3:

\({M_{CHC{l_3}}} = 12 + 1 + 3.35,5 = 119,5\,\,g/mol\)

\( \to \% {m_C} = \dfrac{{12}}{{119,5}}.100\%  = 10,04\% \)

Vậy thành phần phần trăm khối lượng C trong các chất sắp xếp theo thứ tự CH4 > CH3Cl > CH2Cl2 > CHCl3

Cách 2: Phân tử các chất chỉ có 1 nguyên tử C nhưng phân tử khối tăng dần nên thành phần phần trăm khối lượng C trong các hợp chất được sắp xếp CH4 > CH3Cl > CH2Cl2 > CHCl3

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !

Quảng cáo

list
close
Gửi bài Gửi bài