Bài 20. Thực hành tạo lập các bảng có khóa ngoài trang 95 SGK Tin học 11 Định hướng tin học ứng dụng Kết nối tri thức

Các em đã biết, khoá ngoài có tác dụng liên kết dữ liệu giữa các bảng. Khi tạo bảng có khóa ngoài, việc thiết lập khóa ngoài được thực hiện như thế nào?

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Khởi động

Các em đã biết, khoá ngoài có tác dụng liên kết dữ liệu giữa các bảng. Khi tạo bảng có khóa ngoài, việc thiết lập khóa ngoài được thực hiện như thế nào?


Phương pháp giải:

Vận dụng kiến thức đã học trong bài để trả lời câu hỏi.


Lời giải chi tiết:

Khi tạo bảng trong cơ sở dữ liệu có hỗ trợ khóa ngoài (foreign key), việc thiết lập khóa ngoài được thực hiện bằng cách xác định cột trong bảng hiện tại là khóa ngoài, và chỉ định bảng mà khoá ngoài này tham chiếu đến (bảng gốc)


Luyện tập

Hãy tạo lập bảng banthuam.


Phương pháp giải:

Dựa vào các hướng dẫn để thực hiện nhiệm vụ ở phần thực hành.


Lời giải chi tiết:

Tạo bảng banthuam: Nháy nút phải chuột ở vùng danh sách các CSDL đã có, chọn thẻ tạo mới, chọn Bảng . Nhập tên: Banthuam, chọn thêm mới để thêm trường :idbanthuam, idbannhac, idcasiàKhai báo khóa chính và lưu bảng.

Hãy tạo lập bảng banthuam


Vận dụng

Hãy tạo lập bảng Quận/Huyện trong CSDL quản lí tên Quận/Huyện, Tỉnh/Thành phố


Phương pháp giải:

Tra cứu trên internet, sách, báo,…kết hợp kiến thức trong bài để trả lời câu hỏi.


Lời giải chi tiết:

Tạo bảng quanhuyen: Nháy nút phải chuột ở vùng danh sách các CSDL đã có, chọn thẻ tạo mới, chọn Bảng . Nhập tên: quanhuyen, chọn thêm mới để thêm trường :idquanhuyen, tenquanhuyen, dientich, dansoàKhai báo khóa chính và lưu bảng.

Hãy tạo lập bảng Quận/Huyện trong CSDL quản lí tên Quận/Huyện, Tỉnh/Thành phố


Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close