Bài 2 trang 91 SGK Hoá học 9

Dựa vào tính chất hoá học của muối cacbonat,

Quảng cáo

Đề bài

Dựa vào tính chất hoá học của muối cacbonat, hãy nêu tính chất của muối MgCO3 và viết các phương trình hoá học minh hoạ.

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

Tính chất của muối MgCO3 : xét điều kiện phản ứng, MgCO3 có các tính chất sau:

a) Tác dụng với dung dịch axit mạnh hơn tạo thành axit cacbonic:  MgCO3 + 2HNO3  → Mg(NO3)2 + CO2+ H2O

b) Bị nhiệt phân hủy: MgCO3  \( \xrightarrow[]{t^{0}}\)  MgO + CO2

MgCO3 không tan trong nước nên không có phản ứng với dung dịch muối và dung dịch bazơ 

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài