Bài 2 trang 76 SGK Hoá học 9

Viết các phương trình hoá học của S, C, Cu, Zn

Tổng hợp đề thi giữa kì 2 lớp 9 tất cả các môn

Toán - Văn - Anh - Lí - Hóa - Sinh - Sử - Địa - GDCD

Quảng cáo

Đề bài

Viết các phương trình hoá học của S, C, Cu, Zn với khí O2. Cho biết các oxit tạo thành thuộc loại nào. Viết công thức các axit hoặc bazơ tương ứng với mỗi oxit đó.

Video hướng dẫn giải

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

(1) S +  O2  \( \xrightarrow[]{t^{0}}\) SO2;  

SO2 là oxit axit, có axit tương ứng là H2SO3

(2) C+ O2  \( \xrightarrow[]{t^{0}}\) CO2

CO2 là oxit axit, có axit tương ứng là H2CO3

(3) 2Cu + O2  \( \xrightarrow[]{t^{0}}\) 2CuO;

CuO là oxit bazơ, có bazơ tương ứng là Cu(OH)2

(4) 2Zn + O2 \( \xrightarrow[]{t^{0}}\) 2ZnO

ZnO là oxit lưỡng tính, có bazơ tương ứng là Zn(OH)2 và axit tương ứng là H2ZnO2

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close