Bài 2 trang 63 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao

Cho hai lực đồng quy có độ lớn :

Quảng cáo

Đề bài

Cho hai lực đồng quy có độ lớn : \({F_1} = {F_2} = 20N\)

Hãy tìm độ lớn hợp lực của hai lực khi chúng hợp lực với nhau một góc \(\alpha  = {0^0},{60^0},{90^0},{120^0},{180^0}.\)

Vẽ hình biểu diễn cho mỗi trường hợp. 

Nhận xét về ảnh hưởng của góc \(\alpha \) đối với độ lớn của hợp lực

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

a) \(\alpha  = {0^0}\)

 

\(F = {F_1} + {F_2} = 40\,N\)

b) \(\alpha  = {60^0}\)

 

\(F = \sqrt {F_1^2 + F_2^2 + 2{F_1}{F_2}.\cos {{60}^0}} \)

\(\eqalign{  & F = 2.{F_2}.\cos {\alpha  \over 2}  \cr  &  \;\;\;\;= 2.20.{{\sqrt 3 } \over 2} = 20\sqrt 3 \,N \cr} \)

c) \(\alpha  = {180^0}\)

\(F = 0\;N\)

d) \(\alpha  = {90^0}\)

 

\(F = \sqrt {F_1^2 + F_2^2 + 2{F_1}{F_2}.\cos {{90}^0}} \)

\(F = {F_1}\sqrt 2  = 20\sqrt 2 \,(N)\)

e) \(\alpha  = {120^0}\)

 

\(F = \sqrt {F_1^2 + F_2^2 + 2{F_1}{F_2}.\cos {{120}^0}} \)

\( F = {F_1} = {F_2} = 20\,N  \)

Nhận xét: Góc \(\alpha \) càng nhỏ thì hợp lực càng lớn.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

close