Bài 2 trang 6 SGK Hóa học 9

Có những chất sau:

Quảng cáo

Đề bài

Có những chất sau: H2O, KOH, K2O, CO2. Hãy cho biết những cặp chất có thể tác dụng với nhau.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Những cặp chất tác dụng được với nhau là: H2O và CO2; H2O và K2O; CO2 và K2O; CO2 và KOH.

Lời giải chi tiết

Những cặp chất tác dụng được với nhau là: H2O và CO2; H2O và K2O; CO2 và K2O; CO2 và KOH.

H2O và CO2

H2O + CO2 \( \mathbin{\lower.3ex\hbox{$\buildrel\textstyle\rightarrow\over{\smash{\leftarrow}\vphantom{_{\vbox to.5ex{\vss}}}}$}} \) H2CO3

=> Oxit axit + H2→ Dung dịch axit

H2O và K2O

H2O + K2O  → 2KOH

=> Oxit bazo + H2O → Dung dịch bazo

CO2 và K2O

CO2 + K2O  → K2CO3

=> Oxit bazo + oxit axit → Muối

CO2 và KOH

CO2 + KOH  → KHCO3

CO2 + 2KOH  → K2CO3 + H2O

=> Bazo + oxit axit → Muối axit hoặc (Muối + H2O)

Loigiaihay.com

 


Quảng cáo

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close