Bài 2 trang 43 SGK Vật lý 10 Nâng Cao

Tính gia tốc của đầu mút kim giây của một đồng hồ. Chiều dài của kim là 2,5 cm.

Quảng cáo

Đề bài

Tính gia tốc của đầu mút kim giây của một đồng hồ. Chiều dài của kim là 2,5 cm.

Lời giải chi tiết

Chu kì của kim giây T =1 phút =60 (s)

Gia tốc của điểm đầu kim giây

\(\eqalign{  & a = r{\omega ^2} = r{\left( {{{2\pi } \over T}} \right)^2} = 0,025{\left( {{{2\pi } \over {60}}} \right)^2} \cr&\;\;\;= 2,{74.10^{ - 4}}(m/{s^2}) \cr} \)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài