Câu C1 trang 41 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao

Có thực là trong chuyển động tròn đều vận tốc không đổi ?

Có thực là trong chuyển động tròn đều vận tốc không đổi ?

Giải :

Trong chuyển động tròn đều , vận tốc của chất điểm chỉ không đổi về độ lớn còn phương của vận tốc luôn thay đổi, có nghĩa là chuyển động tròn đều có gia tốc.

loigiaihay.com

?>
Giải bài tập lấy ngay! ➡ Xem