Câu C1 trang 41 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao

Có thực là trong chuyển động tròn đều vận tốc không đổi ?

Quảng cáo

Có thực là trong chuyển động tròn đều vận tốc không đổi?

Giải :

Trong chuyển động tròn đều, vận tốc của chất điểm chỉ không đổi về độ lớn còn phương của vận tốc luôn thay đổi, có nghĩa là chuyển động tròn đều có gia tốc. 

loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài