Bài 2 trang 258 SGK Vật lý lớp 10 Nâng cao

Một băng kép

Quảng cáo

Đề bài

Một băng kép được chế tạo từ một bản bằng thép và một bản bằng hợp kim có đọ dài ban đầu bằng nhau. Hỏi khi đót nóng băng kép lên thì băng kép uốn cong về phí nào?

Lời giải chi tiết

Hệ số nở dài của hợp kim \({\alpha _2} = {25.10^{ - 6}}{K^{ - 1}}\) lớn hơn của thép \({\alpha _2} = {11.10^{ - 6}}{K^{ - 1}}\) nên cùng với một chiều dài \({l_0}\) ban đàu thì khi nóng lên thanh hợp kim sẽ dài hơn thanh thép, do đó băng kép cong về phía thanh thép

 Loigiaihay.com

Quảng cáo
close