Bài 3 trang 258 SGK Vật lý lớp 10 Nâng cao

Một ấm nhôm có

Quảng cáo

Đề bài

Một ấm nhôm có dung tích 2 lít ở \({20^0}C\). Chiếc ấm đó có dung tích là bao nhiêu khi nó ở \({80^0}C\) ?

Lời giải chi tiết

\(\beta = 3\alpha \). Có thể coi ấm như một hình lập phương rỗng ở \({t_0} = {20^0}C\) có \({V_0} = 2l\). Dung tích ấm ở \({80^0}C\) là:

\(V = {V_0}\left[ {1 + 3\alpha (t - {t_0})} \right] \)

     \(= 2\left[ {1 + 3.24,{{5.10}^{ - 6}}(80 - 20)} \right] = 2,009(l)\)

 Loigiaihay.com

Quảng cáo
close