Bài 2 trang 233 SGK Vật lý lớp 10 Nâng cao

Nén 10 l khí ở nhiệt độ

Quảng cáo

Đề bài

Nén 10 l khí ở nhiệt độ \({27^0}C\) để cho thể tích của nó chỉ còn là 4l , vì nén nhanh khí bị nóng lên đến \({60^0}C\). Hỏi áp suất của khí tăng lên bao nhiêu lần ? (Có thể đối chiếu với bài tập 3 ở trong bài định luật Bôi-lơ Ma-ri-ôt)

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

Trạng thái 1: \({V_1} = 10l;{T_1} = 27 + 273 = 300(K);{p_1}\)

Trạng thái 2:\({V_2} = 4l;{T_2} = 60 + 273 = 333(K);{p_2}\)

Phương trình trạng thái :

\({{{p_1}.{V_1}} \over {{T_1}}} = {{{p_2}.{V_2}} \over {{T_2}}} \Rightarrow {{{p_2}} \over {{p_1}}} = {{{V_1}} \over {{V_2}}}.{{{T_2}} \over {{T_1}}} = {{10} \over 4}.{{333} \over {300}} \approx 2,78\)

Áp suất tăng 2,78 lần . (Nếu nén đẳng nhiệt ở \({27^0}C\) thì áp suất chỉ tăng 2,5 lần)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

close