Bài 2 trang 21 SGK Hóa học 9

Những oxit nào dưới đây có thể điều chế bằng

Quảng cáo

Đề bài

Những oxit nào dưới đây có thể điều chế bằng

a) phản ứng hóa hợp ? Viết phương trình hóa học

b) phản ứng hóa hợp và phản ứng phân hủy? Viết phương trình hóa học.

(1) H2O;          (2) CuO;       (3) Na2O;          

(4) CO2;          (5) P2O5

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Ghi nhớ:

+ Phản ứng hóa hợp là phản ứng từ hai hay nhiều chất ban đầu tạ ra một chất mới.

+ Phản ứng phân hủy là từ một chất ban đầu tạo ra 2 hay nhiều chất khác 

Lời giải chi tiết

a) Cả 5 oxit đã cho đều có thể điều chế bằng phản ứng hóa hợp, vì các nguyên tố H, Cu, Na, P đều tác dụng được với oxi

2H2 + O2   \(\overset{t^{0}}{\rightarrow}\) 2H2O

2Cu + O2  \(\overset{t^{0}}{\rightarrow}\) 2CuO

4Na + O2  \(\overset{t^{0}}{\rightarrow}\) 2Na2O

4P + 5O2  \(\overset{t^{0}}{\rightarrow}\) 2P2O5

C + O2  \(\overset{t^{0}}{\rightarrow}\) CO2

b) Các oxit CuO, CO2, H2O có thể được điều chế bằng phản ứng hóa hợp và phân hủy

Thí dụ:             

\(Cu{(OH)_2}\xrightarrow{{{t^0}}}CuO + {H_2}O\)

\(2Cu + {O_2}\xrightarrow{{{t^0}}}2CuO\)

\(CaC{{\text{O}}_3}\xrightarrow{{{t^0}}}CaO + C{O_2}\)

\(C + {O_2}\xrightarrow{{{t^0}}}CO_2\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close