Bài 2 trang 19 SGK Hóa học 9

Sản xuất axit sunfuric trong công nghiệp cần phải có những nguyên liệu chủ yếu nào ?

Quảng cáo

Đề bài

Sản xuất axit sunfuric trong công nghiệp cần phải có những nguyên liệu chủ yếu nào ? Hãy cho biết mục đích của mỗi công đoạn sản xuất axit sunfuric và dẫn ra những phản ứng hóa học.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào kiến thức được học mục IV. Sản xuất axit sunfuric  trang 18 - sgk hóa 9 để trả lời

Lời giải chi tiết

– Sản xuất axit sunfuric trong công nghiệp cần phải có nguyên liệu là lưu huỳnh (hoặc quặng pirit), không khí và nước.

– Mục đích của mỗi công đoạn sản xuất axit sunfuric:

Đốt lưu huỳnh trong không khí để sản xuất lưu huỳnh đioxit:

S + O2 \(\xrightarrow{{{t^0}}}\) SO2

Oxi hóa SO2 (V2O5) để sản xuất SO3:

2SO2 + O2  \(\xrightarrow[{{V_2}{O_5}}]{{{t^0}}}\) 2SO3

(V2O5 là chất xúc tác của phản ứng)

Cho SO3 tác dụng với H2O để sản xuất H2SO4:

SO3 + H2O → H2SO4.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Zalo 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close