Bài 2 trang 144 SGK Hóa học 9

Nêu hai phương pháp hóa học khác nhau để phân biệt hai dung dịch C2H5OH và CH3COOH

Quảng cáo

Đề bài

Nêu hai phương pháp hóa học khác nhau để phân biệt hai dung dịch C2H5OH và CH3COOH.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

PP1: Dùng quỳ tím

PP2: Dùng Na2CO3 hoặc CaCO3

Lời giải chi tiết

- Phương pháp thứ nhất là: Dùng quỳ tím: Axit axetic làm quỳ tím hóa đỏ, rượu etylic không làm quỳ tím đổi màu.

- Phương pháp thứ hai là:  Dùng Na2CO3 (hoặc CaCO3):

   + CH3COOH cho khí CO2 thoát ra

\(2C{H_3}COOH + N{a_2}C{O_3} \to 2C{H_3}COON{\rm{a}} + C{O_2} + {H_2}O\)

   + C2H5OH không có phản ứng.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài