Bài 2 trang 129 SGK Hoá học 9

Điền những từ thích hợp vào các chỗ trống trong các câu sau :

Quảng cáo

Đề bài

Điền những từ thích hợp vào các chỗ trống trong các câu sau :

a) Người ta chưng cất dầu mỏ để thu được ...........      

b) Để thu thêm được xăng, người ta tiến hành ............. dầu nặng.

c) Thành phần chủ yếu của khí thiên nhiên là ............

d)  Khí mỏ dầu có .............. gần như khí thiên nhiên.

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

a) Người ta chưng cất dầu mỏ để thu được xăng, dầu hỏa và các sản phẩm khác     

b) Để thu thêm được xăng, người ta tiến hành crackinh dầu nặng.

c) Thành phần chủ yếu của khí thiên nhiên là khí metan

d)  Khí mỏ dầu có thành phần gần như khí thiên nhiên.

Loigiaihay.com

>> Xem thêm

Quảng cáo
close