Bài 2 trang 122 SGK Hoá học 9

Giải bài 2 trang 122 SGK Hoá học 9. Cần bao nhiêu ml dung dịch brom 0,1 M để tác dụng hết với:

Quảng cáo

Đề bài

Cần bao nhiêu ml dung dịch brom 0,1M để tác dụng hết với:

a) 0,224 lít etilen ở điều kiện tiêu chuẩn?

b) 0,224 lít axetilen ở điều kiện tiêu chuẩn?

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

a) Số mol C2H4 = 0,224 : 22,4 = 0,01 mol

              C2H4 + Br2 → C2H4Br2

Thấy ngay số mol Br2 phản ứng = số mol C2H4 = 0,01 mol

\( V_{dd Br_{2}}\) =  \( \dfrac{0,01}{0,1}\) = 0,1 lít = 100ml

b) Số mol С2H2 = 0,01 mol

             С2H2 + 2Вг2 → C2H2Br4

 p.ư:     0,01     0,02     0,01     (mol)

\( V_{dd Br_{2}}\) = \( \dfrac{0,02}{0,1}\) = 0,2 lít = 200ml

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài 38. Axetilen
list
close
Gửi bài Gửi bài