Bài 2 trang 119 SGK Hoá học 9

Điền từ thích hợp “có” hoặc “không” vào các cột sau :

Quảng cáo

Đề bài

Bài 2. Điền từ thích hợp “có” hoặc “không” vào các cột sau:

 

Có liên kết đôi

Làm mất màu dung dịch brom

Phản ứng

trùng hợp

Tác dụng

với oxi

Metan

       

Etilen

       

 

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

 

Có liên kết đôi

Làm mất màu dung dịch brom

Phản ứng

trùng hợp

Tác dụng

với oxi

Metan

không

không

không

Etilen

có 1 liên kết đôi

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài