Bài 2 trang 116 SGK Hoá học 9

Trong các phương trình hoá học sau, phương trình hoá học nào viết đúng ? Phương trình nào viết sai?

Quảng cáo

Đề bài

Trong các phương trình hoá học sau, phương trình hoá học nào viết đúng ? phương trình nào viết sai?

a) CH4 + Cl2 \(\xrightarrow{{a/s}}\) CH2Cl2 + H2;

b) CH4 + Cl2 \(\xrightarrow{{a/s}}\) CH2 + 2HCl;

c) 2CH4 + Cl2 \(\xrightarrow{{a/s}}\) 2CH3Cl + H2;

d) CH4 + Cl2 \(\xrightarrow{{a/s}}\) CH3C+ HCl.

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

Phương trình hóa học viết đúng là trường hợp d.

Phương trình hóa học viết sai là trường hợp a, b, c.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài