Bài 1 trang 62 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao

Gọi là độ lớn của hai lực thành phần, F là độ lớn hợp lực của chúng. Câu nào sau đây là đúng ?

Quảng cáo

Đề bài

Gọi \({F_1};{F_2}\) là độ lớn của hai lực thành phần, F là độ lớn hợp lực của chúng. Câu nào sau đây là đúng ?

A.Trong mọi trường hợp F luôn luôn lớn hơn cả F1 và F2

B. F không bao giờ nhỏ hơn cả F1 và F2

C. Trong mọi trường hợp, F thõa mãn :  \(\left| {{F_1} - {F_2}} \right| \le F \le {F_1} + {F_2}\)

D. F không bao giờ bằng F1 hoặc F2

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

Chọn C. ( Vì \(\overrightarrow F  = \,\,\overrightarrow {{F_1}}  + \overrightarrow {{F_2}} \) nên thỏa mãn \(\left| {{F_1} - {F_2}} \right| < F < {F_1} + {F_2})\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

close