Bài 1 trang 6 SGK Hóa học 9

Có những oxit sau

Quảng cáo

Đề bài

Có những oxit sau: CaO, Fe2O3, SO3. Oxit nào có thể tác dụng được với

a) Nước ?

b) axit clohiđric ?

c) natri hiđroxit ?

Viết phương trình hóa học.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Ghi nhớ:

a)Các oxit tác dụng được với nước: oxit axit và 1 số oxit bazo tan

b) Tất cả các oxit bazo đều tác dụng với axit

c) Các oxit axit tác dụng được với dd NaOH

Lời giải chi tiết

a) Những oxit tác dụng với nước là CaO và SO3

CaO + H2O → Ca(OH)2

SO3 + H2O → H2SO4

b) Những oxit tác dụng với axit clohiđric là CaO và Fe2O3:

CaO + 2HCl → CaCl2 + H2O

Fe2O3 + 6HCl → 2FeCl3 + 3H2O

c) Những oxit tác dụng với natri hiđroxit là SO3

SO3 + NaOH → NaHSO4

SO3 + 2NaOH → Na2SO4 + H2O

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close