Bài 1 trang 57 SGK Hóa học 12 Nâng cao

Theo quy luật biến đổi tính chất của các nguyên tố trong bảng tuần hoàn thì:

Quảng cáo

➡ Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay! Góp ý ngay!💘

Theo quy luật biến đổi tính chất của các nguyên tố trong bảng tuần hoàn thì:

A. phi kim mạnh nhất là iot.

B. phi kim mạnh nhất là liti.

C. phi kim mạnh nhất là flo.

D. kim loại yếu nhất là xesi.

Chọn đáp án đúng.

Giải

Chọn C.

loigiaihay.com

Quảng cáo

 • Bài 2 trang 58 SGK Hóa học 10 Nâng cao

  Bài 2 trang 58 SGK Hóa học 10 Nâng cao

  Cho nguyên tố X (Z = 12), hãy cho biết: - Cấu hình eletron nguyên tử của nguyên tố X. - Tính chất hóa học cơ bản của nguyên tố X.

 • Bài 3 trang 58 SGK Hóa học 10 Nâng cao

  Bài 3 trang 58 SGK Hóa học 10 Nâng cao

  Dựa vào quy luật biến đổi tính kim loại, tính phi kim của nguyên tố trong bảng tuần hoàn, hãy nêu:

 • Bài 4 trang 58 SGK Hóa học 10 Nâng cao

  Bài 4 trang 58 SGK Hóa học 10 Nâng cao

  Nguyên tử của 2 nguyên tố có Z =25 và Z = 35. a) Xác định số thứ tự chu kì và nhóm của các nguyên tố trên trong bảng tuần hoàn. b) Nếu tính chất hóa học cơ bản của 2 nguyên tố đó.

 • Bài 5 trang 58 SGK Hóa học 10 Nâng cao

  Bài 5 trang 58 SGK Hóa học 10 Nâng cao

  Nguyên tố X có số hiệu nguyên tử là 16. - Viết cấu hình electron nguyên tử của nguyên tố X. - Cho biết tính chất hóa học cơ bản của nguyên tố X.

Gửi bài tập - Có ngay lời giải