Bài 1 trang 57 SGK Hóa học 12 Nâng cao

Theo quy luật biến đổi tính chất của các nguyên tố trong bảng tuần hoàn thì:

Quảng cáo

Đề bài

Theo quy luật biến đổi tính chất của các nguyên tố trong bảng tuần hoàn thì:

A. phi kim mạnh nhất là iot.

B. phi kim mạnh nhất là liti.

C. phi kim mạnh nhất là flo.

D. kim loại yếu nhất là xesi.

Chọn đáp án đúng.

Lời giải chi tiết

Chọn C.

loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài