Bài 5 trang 58 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Nguyên tố X có số hiệu nguyên tử là 16. - Viết cấu hình electron nguyên tử của nguyên tố X. - Cho biết tính chất hóa học cơ bản của nguyên tố X.

Quảng cáo

➡ Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay! Góp ý ngay!💘

Nguyên tố X có số hiệu nguyên tử là 16.

- Viết cấu hình electron nguyên tử của nguyên tố X.

- Cho biết tính chất hóa học cơ bản của nguyên tố X.

Giải

X có Z = 16.

Cấu hình electron nguyên tử: \(1{s^2}2{s^2}2{p^6}3{s^2}3{p^4}\)

Tính chất hóa học cơ bản:

- Là phi kim vì thuộc nhóm VIA trong BTH.

- Hóa trị cao nhất với oxi là 6, công thức oxit cao nhất là \(X{O_3}\).

- Hóa trị cao nhất với hiđro là 2, công thức hợp chất khí với hiđro: \({H_2}X\).

- Oxit \(X{O_3}\) là oxit axit.

loigiaihay.com

Quảng cáo

 • Bài 6 trang 58 SGK Hóa học 10 Nâng cao

  Bài 6 trang 58 SGK Hóa học 10 Nâng cao

  Bảng dưới đây cho biết bán kính nguyên tử và năng lượng ion hóa thứ nhất của nguyên tử một số nguyên tố.

 • Bài 7 trang 58 SGK Hóa học 10 Nâng cao

  Bài 7 trang 58 SGK Hóa học 10 Nâng cao

  Phát biểu định luật tuần hoàn và cho biết nguyên nhân của sự biến đổi tuần hoàn tính kim loại, tính phi kim của các nguyên tố theo chiều tăng của điện tích hạt nhân nguyên tử.

 • Bài 8 trang 58 SGK Hóa học 10 Nâng cao

  Bài 8 trang 58 SGK Hóa học 10 Nâng cao

  Nguyên tố clo thuộc chu kì 3 và nhóm VIIA, hãy cho biết đặc điểm về cấu hình elecron nguyên tử và tính chất hóa học cơ bản của clo.

 • Bài 9 trang 58 SGK Hóa học 10 Nâng cao

  Bài 9 trang 58 SGK Hóa học 10 Nâng cao

  Nguyên tố natri thuộc chu kì 3 và nhóm IA, hãy cho biết đặc điểm và cấu hình electron nguyên tử và tính chất hóa học cơ bản của natri.

Gửi bài tập - Có ngay lời giải