Bài 5 trang 58 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Nguyên tố X có số hiệu nguyên tử là 16. - Viết cấu hình electron nguyên tử của nguyên tố X. - Cho biết tính chất hóa học cơ bản của nguyên tố X.

Quảng cáo

Đề bài

Nguyên tố X có số hiệu nguyên tử là 16.

- Viết cấu hình electron nguyên tử của nguyên tố X.

- Cho biết tính chất hóa học cơ bản của nguyên tố X.

Lời giải chi tiết

X có Z = 16.

Cấu hình electron nguyên tử: \(1{s^2}2{s^2}2{p^6}3{s^2}3{p^4}\)

Tính chất hóa học cơ bản:

- Là phi kim vì thuộc nhóm VIA trong BTH.

- Hóa trị cao nhất với oxi là 6, công thức oxit cao nhất là \(X{O_3}\).

- Hóa trị cao nhất với hiđro là 2, công thức hợp chất khí với hiđro: \({H_2}X\).

- Oxit \(X{O_3}\) là oxit axit.

loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài