Bài 10 trang 58 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Hãy so sánh tính kim loại của Mg (Z = 12) với Na(Z = 11) và Al(Z = 13).

Quảng cáo

➡ Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay! Góp ý ngay!💘

Hãy so sánh tính kim loại của Mg (Z = 12) với Na(Z = 11) và Al(Z = 13).

Giải

Cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố:

\(\eqalign{
& Na\left( {Z = 11} \right)\,\,1{s^2}2{s^2}2{p^6}3{s^1} \cr
& Mg\left( {Z = 12} \right)\,\,1{s^2}2{s^2}2{p^6}3{s^2} \cr
& Al\left( {Z = 13} \right)\,\,1{s^2}2{s^2}2{p^6}3{s^2}3{p^1} \cr} \)

Nguyên tử của 3 nguyên tố trên đều có 3 lớp electronn nên chúng đều thuộc chu kì 3. Chúng lần lượt có số electron lớp ngoài cùng la 1, 2, 3 nên đều là những kim loại. Theo quy luật về sự biến đổi tính kim loại-phi kim, Mg có tính kim loại yếu hơn Na nhưng mạnh hơn Al. 

loigiaihay.com

Quảng cáo

 • Bài 9 trang 58 SGK Hóa học 10 Nâng cao

  Bài 9 trang 58 SGK Hóa học 10 Nâng cao

  Nguyên tố natri thuộc chu kì 3 và nhóm IA, hãy cho biết đặc điểm và cấu hình electron nguyên tử và tính chất hóa học cơ bản của natri.

 • Bài 8 trang 58 SGK Hóa học 10 Nâng cao

  Bài 8 trang 58 SGK Hóa học 10 Nâng cao

  Nguyên tố clo thuộc chu kì 3 và nhóm VIIA, hãy cho biết đặc điểm về cấu hình elecron nguyên tử và tính chất hóa học cơ bản của clo.

 • Bài 7 trang 58 SGK Hóa học 10 Nâng cao

  Bài 7 trang 58 SGK Hóa học 10 Nâng cao

  Phát biểu định luật tuần hoàn và cho biết nguyên nhân của sự biến đổi tuần hoàn tính kim loại, tính phi kim của các nguyên tố theo chiều tăng của điện tích hạt nhân nguyên tử.

 • Bài 6 trang 58 SGK Hóa học 10 Nâng cao

  Bài 6 trang 58 SGK Hóa học 10 Nâng cao

  Bảng dưới đây cho biết bán kính nguyên tử và năng lượng ion hóa thứ nhất của nguyên tử một số nguyên tố.

Gửi bài tập - Có ngay lời giải