Bài 8 trang 58 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Nguyên tố clo thuộc chu kì 3 và nhóm VIIA, hãy cho biết đặc điểm về cấu hình elecron nguyên tử và tính chất hóa học cơ bản của clo.

Quảng cáo

Đề bài

Nguyên tố clo thuộc chu kì 3 và nhóm VIIA, hãy cho biết đặc điểm về cấu hình elecron nguyên tử và tính chất hóa học cơ bản của clo.

Lời giải chi tiết

Cấu hình electron nguyên tử của clo: \(1{s^2}2{s^2}2{p^6}3{s^2}3{p^5}\)

Tính chất hóa học cơ bản:

- Hóa trị cao nhất với oxi là 7, công thức oxit cao nhất \(C{l_2}{O_7}\).

- Hóa trị với hiđro là 1, công thức hợp chất khí với hiđro: HCl

- Oxit \(C{l_2}{O_7}\) là oxit axit. Axit \(HCl{O_4}\) là axit rất mạnh.

loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài