Bài 8 trang 58 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Nguyên tố clo thuộc chu kì 3 và nhóm VIIA, hãy cho biết đặc điểm về cấu hình elecron nguyên tử và tính chất hóa học cơ bản của clo.

Quảng cáo

➡ Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay! Góp ý ngay!💘

Nguyên tố clo thuộc chu kì 3 và nhóm VIIA, hãy cho biết đặc điểm về cấu hình elecron nguyên tử và tính chất hóa học cơ bản của clo.

Giải

Cấu hình electron nguyên tử của clo: \(1{s^2}2{s^2}2{p^6}3{s^2}3{p^5}\)

Tính chất hóa học cơ bản:

- Hóa trị cao nhất với oxi là 7, công thức oxit cao nhất \(C{l_2}{O_7}\).

- Hóa trị với hiđro là 1, công thức hợp chất khí với hiđro: HCl

- Oxit \(C{l_2}{O_7}\) là oxit axit. Axit \(HCl{O_4}\) là axit rất mạnh.

loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài tập - Có ngay lời giải