Bài 4 trang 58 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Nguyên tử của 2 nguyên tố có Z =25 và Z = 35. a) Xác định số thứ tự chu kì và nhóm của các nguyên tố trên trong bảng tuần hoàn. b) Nếu tính chất hóa học cơ bản của 2 nguyên tố đó.

Quảng cáo

➡ Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay! Góp ý ngay!💘

Nguyên tử của 2 nguyên tố có Z =25 và Z = 35.

a) Xác định số thứ tự chu kì và nhóm của các nguyên tố trên trong bảng tuần hoàn.

b) Nếu tính chất hóa học cơ bản của 2 nguyên tố đó.

Giải

Nguyên tử có Z = 25:

Cấu hình electron nguyên tử của nguyên tố A (Z = 25): \(1{s^2}2{s^2}2{p^6}3{s^2}3{p^6}5{d^5}4{s^2}\)

Vị trí: A có STT 25, thuộc chu kì 4, nhóm VIIB.

Tính chất: Là kim loại chuyển tiếp. Hóa trị cao nhất với oxi là 7. Công thức oxit cao nhất là \({A_2}{O_7}\).

Nguyên tử có Z = 35.

Cấu hình electron nguyên tử của nguyên tố B (Z =35): \(1{s^2}2{s^2}2{p^6}3{s^2}3{p^6}5{d^{10}}4{s^2}4{p^5}\)

Vị trí: B có STT 35, thuộc chu kì 4, nhóm VIIA.

Tính chất: Là phi kim mạnh. Hóa trị với hiđro là 1. Công thức hợp chất với hiđro là HB. Hóa trị cao nhất của B với oxi là 7. Công thức oxit cao nhất là \({B_2}{O_7}\) là oxit axit.

loigiaihay.com

Quảng cáo

 • Bài 5 trang 58 SGK Hóa học 10 Nâng cao

  Bài 5 trang 58 SGK Hóa học 10 Nâng cao

  Nguyên tố X có số hiệu nguyên tử là 16. - Viết cấu hình electron nguyên tử của nguyên tố X. - Cho biết tính chất hóa học cơ bản của nguyên tố X.

 • Bài 6 trang 58 SGK Hóa học 10 Nâng cao

  Bài 6 trang 58 SGK Hóa học 10 Nâng cao

  Bảng dưới đây cho biết bán kính nguyên tử và năng lượng ion hóa thứ nhất của nguyên tử một số nguyên tố.

 • Bài 7 trang 58 SGK Hóa học 10 Nâng cao

  Bài 7 trang 58 SGK Hóa học 10 Nâng cao

  Phát biểu định luật tuần hoàn và cho biết nguyên nhân của sự biến đổi tuần hoàn tính kim loại, tính phi kim của các nguyên tố theo chiều tăng của điện tích hạt nhân nguyên tử.

 • Bài 8 trang 58 SGK Hóa học 10 Nâng cao

  Bài 8 trang 58 SGK Hóa học 10 Nâng cao

  Nguyên tố clo thuộc chu kì 3 và nhóm VIIA, hãy cho biết đặc điểm về cấu hình elecron nguyên tử và tính chất hóa học cơ bản của clo.

Gửi bài tập - Có ngay lời giải