Bài 3 trang 58 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Dựa vào quy luật biến đổi tính kim loại, tính phi kim của nguyên tố trong bảng tuần hoàn, hãy nêu:

Quảng cáo

➡ Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay! Góp ý ngay!💘

Dựa vào quy luật biến đổi tính kim loại, tính phi kim của nguyên tố trong bảng tuần hoàn, hãy nêu:

a) Nguyên tố nào là kim loại mạnh nhất? Nguyên tố nào là phi kim mạnh nhất?

b) Các nguyên tố kim loại được phân bố ở khu vực nào trong bảng tuần hoàn?

c) Các nguyên tố phi kim được phân bố ở khu vực nào trong bảng tuần hoàn?

d) Nhóm nào gồm những nguyên tố kim loại điển hình? Nhóm nào gồm những nguyên tố phi kim điển hình?

e) Các nguyên tố khí hiếm nằm ở khu vực nào trong bảng tuần hoàn?

Giải

a) Kim loại mạnh nhất: Cs; Phim kim mạnh nhất: F;

b) Các nguyên tố kim loại phân bố ở khu vực phía dưới, bên trái BTH.

c) Các nguyên tố kim loại phân bố ở khu vực phía trên, bên phải BTH.

d) Nhóm IA gồm những nguyên tố kim loại điển hình. Nhóm VIIA gồm những nguyên tố phi kim loại điển hình.

e) Các nguyên tố khí hiếm thuộc nhóm VIIIA.

loigiaihay.com

Quảng cáo

 • Bài 4 trang 58 SGK Hóa học 10 Nâng cao

  Bài 4 trang 58 SGK Hóa học 10 Nâng cao

  Nguyên tử của 2 nguyên tố có Z =25 và Z = 35. a) Xác định số thứ tự chu kì và nhóm của các nguyên tố trên trong bảng tuần hoàn. b) Nếu tính chất hóa học cơ bản của 2 nguyên tố đó.

 • Bài 5 trang 58 SGK Hóa học 10 Nâng cao

  Bài 5 trang 58 SGK Hóa học 10 Nâng cao

  Nguyên tố X có số hiệu nguyên tử là 16. - Viết cấu hình electron nguyên tử của nguyên tố X. - Cho biết tính chất hóa học cơ bản của nguyên tố X.

 • Bài 6 trang 58 SGK Hóa học 10 Nâng cao

  Bài 6 trang 58 SGK Hóa học 10 Nâng cao

  Bảng dưới đây cho biết bán kính nguyên tử và năng lượng ion hóa thứ nhất của nguyên tử một số nguyên tố.

 • Bài 7 trang 58 SGK Hóa học 10 Nâng cao

  Bài 7 trang 58 SGK Hóa học 10 Nâng cao

  Phát biểu định luật tuần hoàn và cho biết nguyên nhân của sự biến đổi tuần hoàn tính kim loại, tính phi kim của các nguyên tố theo chiều tăng của điện tích hạt nhân nguyên tử.

Gửi bài tập - Có ngay lời giải