Bài 2 trang 58 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Cho nguyên tố X (Z = 12), hãy cho biết: - Cấu hình eletron nguyên tử của nguyên tố X. - Tính chất hóa học cơ bản của nguyên tố X.

Quảng cáo

Đề bài

Cho nguyên tố X (Z = 12), hãy cho biết:

- Cấu hình eletron nguyên tử của nguyên tố X.

- Tính chất hóa học cơ bản của nguyên tố X.

Lời giải chi tiết

Cấu hình electron nguyên tử của X: \(1{s^2}2{s^2}2{p^6}3{s^2}\)

Tính chất hóa học cơ bản của nguyên tố X

- Là kim loại, có tính kim loại khá mạnh.

- Hóa trị cao nhất với oxi là 2. Công thức oxit XO.

- Công thức hợp chất hiđroxit: \(X{\left( {OH} \right)_2}\)

- Oxit và hiđroxit có tính bazơ.

loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài