Bài 1 trang 30 SGK Hóa học 9

Viết các phương trình hóa học thực hiện những chuyển đổi hóa hoặc sau...

Quảng cáo

Đề bài

Viết các phương trình hóa học thực hiện những chuyển đổi hóa học sau:

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

(1) CaCO3  \(\buildrel {{t^0}} \over\longrightarrow \) CaO + CO2

(2) CaO + H2O → Ca(OH)2

(3) Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3 + H2O

(4) CaO + 2HCl → CaCl2 + H2O

(5) Ca(OH)2 + 2HNO3 → Ca(NO3)2 + 2H2O

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Zalo 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close