Bài 1 trang 19 SGK Hóa học 9

Có những chất

Quảng cáo

Đề bài

Có những chất: CuO, BaClZn, ZnO. Chất nào nói trên tác dụng với dung dịch HCl, dung dịch H2SO4 loãng sinh ra:

a) Chất khí cháy được trong không khí?

b) Dung dịch có màu xanh lam?

c) Chất kết tủa màu trắng không tan trong nước và axit?

d) Dung dịch không màu và nước ?

Viết tất cả các phương trình hóa học.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

a) Sinh ra khí H2

b) Dung dịch có màu xanh lam là dung dịch muối đồng (II)

c) Chất kết tủa trắng không tan trong nước và axit là BaSO4

d) Dung dịch không màu là muối kẽm.

Lời giải chi tiết

a) Khí cháy được trong không khí là hiđro

                  Zn + 2HCl  → ZnCl2 + H2

                  Zn + H2SO4  → ZnSO4 + H2

b) Dung dịch có màu xanh lam là dung dịch muối đồng (II)

                  CuO  + 2HCl → CuCl2 + H2O

                  CuO + H2SO4 → CuSO4 + H2O

c) Chất kết tủa trắng không tan trong nước và axit là BaSO4

                  BaCl2 + H2SO4 → 2HCl + BaSO4

d) Dung dịch không màu là muối kẽm.

                  ZnO + 2HCl → ZnCl2 + H2O

                  ZnO + H2SO4 → ZnSO4 + H2O

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Zalo 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close