Bài 1 trang 129 SGK Hoá học 9

Chọn những câu đúng trong các câu sau :A. Dầu mỏ là một đơn chất.

Quảng cáo

Đề bài

Chọn những câu đúng trong các câu sau :

a) Dầu mỏ là một đơn chất.

b) Dầu mỏ là một hợp chất phức tạp.

c) Dầu mỏ là một hỗn hợp tự nhiên của nhiều loại hiđrocacbon.

d) Dầu mỏ sôi ở một nhiệt độ xác định.

E. Dầu mỏ sôi ở những nhiệt độ khác nhau.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Nắm được khái niệm về dầu mỏ: Dầu mỏ là một hỗn hợp tự nhiên của nhiều loại hiđrocacbon.

Lời giải chi tiết

a) S. Dầu mỏ là hỗn hợp.

b) S. Dầu mỏ là hỗn hợp (cần phân biệt hỗn hợp và hợp chất).

c) Đ

d) S. Dầu mỏ gồm nhiều chất khác nhau nên không có nhiệt độ sôi xác định.

e) Đ

Các đáp án đúng là: c) và e).

Loigiaihay.com

>> Xem thêm

Quảng cáo
close