Bài 1 trang 119 SGK Hoá học 9

Hãy tính số liên kết đơn, liên kết đôi giữa những nguyên tử cacbon trong phân tử các chất sau:

Quảng cáo

Đề bài

Hãy tính số liên kết đơn, liên kết đôi giữa những nguyên tử cacbon trong phân tử các chất sau:    

a) CH3 - CH3;            

b) CH2 = CH2;                

c) CH2 = CH - CH = CH2.

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

a) CH3 - CH3 có 1 liên kết đơn C-C

b) CH2 = CH2 có 1 liên kết đôi C=C

c) CH2 = CH - CH = CH2 có 2 liên kết đôi C=C và 1 liên kiết đơn C-C

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài