Bài 1 trang 116 SGK Hoá học 9

Trong các khí sau

Quảng cáo

Đề bài

Trong các khí sau : CH4, H2, Cl2, O2.

a) Những khí nào tác dụng với nhau từng đôi một ?

b) Hai khí nào khi trộn với nhau tạo ra hỗn hợp nổ ?

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

a) Những khí tác dụng với nhau từng đôi một là:

CH4 và O2; CH4 và Cl2; H2 và O2; H2 và Cl2.

b) Hai khí trộn với nhau tạo ra hỗn hợp nổ là: CH4 và O2; H2 và O2.

PTHH:

\(C{H_4} + 2{{\text{O}}_2}\xrightarrow{{{t^0}}}C{O_2} + 2{H_2}O\)

\(2{H_2} + {O_2}\xrightarrow{{{t^0}}}2{H_2}O\)

\({H_2} + C{l_2}\xrightarrow{{{t^0}}}2HCl\)

\(C{H_4} + C{l_2}\xrightarrow{{{t^0}}}C{H_3}Cl + HCl\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài