Bài 1 trang 108 SGK Hoá học 9

Dựa vào dữ kiện nào trong số các dữ kiện sau đây để có thể nói một chất là vô cơ hay hữu cơ ?

Quảng cáo

Đề bài

Dựa vào dữ kiện nào trong số các dữ kiện sau đây để có thể nói một chất là vô cơ hay hữu cơ ?

a) Trạng thái (rắn, lỏng, khí);

b) Màu sắc;

c) Độ tan trong nước ;

d) Thành phần nguyên tố.

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

Dựa vào thành phần nguyên tố để xác định một hợp chất là vô cơ hay hữu cơ.

Đáp án d)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close