Writing - Trang 55 Unit 6 VBT Tiếng Anh 8 mới

Look at the pictures and write down the sentences using the past continuous tense.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Task 1. Look at the pictures and write down the sentences using the past continuous tense.
(Nhìn những bức tranh sau đây và viết các câu sử dụng thì hiện tai tiếp diễn)

Lời giải chi tiết:

1. At ten past ten yesterday morning, I was completing my application form.

(Vào lúc Mười giờ mười phút sáng hôm qua, tôi đã hoàn thành mẫu đơn của mình.)

2. I was doing my homework when the telephone rang yesterday afternoon.
(Chiều qua, Tôi đang làm bài tập về nhà thì điện thoại reo )

3. Last week when three of us were driving on the motorcycle without helmets, we saw a terrible accident on the road. We promised not to break the traffic law again.
(Tuần trước khi ba chúng tôi đang lái xe máy không đội mũ bảo hiểm, chúng tôi đã thấy một tai nạn khủng khiếp trên đường. Chúng tôi hứa sẽ không vi phạm luật giao thông nữa.) 

4. Last week we had a wonderful time outside. Some of us were planting trees and others sweeping the roads.
(Tuần trước chúng tôi đã có một thời gian ở ngoài trời rất tuyệt vời. Một số người trong chúng tôi đang trồng cây và những người khác đang quét đường.)

5. My parents were jogging around the lake at 5 a.m yesterday morning. 

(Lúc 5 giờ sáng hôm qua, bố mẹ tôi đang chạy bộ quanh hồ )

Bài 2

Task 2. Use the suggested words and phrases to make meaningful sentences.

(Sử dụng những từ được gợi ý để tạo thành câu hoàn chỉnh)

Lời giải chi tiết:

1. We were having dinner when the telephone rang.

(Chúng tôi đang ăn tối thì điện thoại reo.)

2. I was walking along the street when suddenly I heard footsteps behind me. Somebody was following me. I was frightened and started to run.
(Tôi đang đi trên đường thì đột nhiên tôi nghe thấy tiếng bước chân phía sau. Ai đó đang theo dõi tôi. Tôi sợ hãi và bắt đầu chạy.)

3. When we were watching a television program called "Little flowers" last night, the electricity went out.
(Khi chúng tôi đang xem một chương trình "Những bông hoa nhỏ" tối qua, điện bị cúp.)

4. What were you and your friends doing at 4 p.m yesterday afternoon? 

(Bạn và bạn bè của mình đã làm gì lúc 4 giờ chiều qua?)

5. While I was waiting at the bus stop, it started to rain heavily.
(Trong khi tôi đang đợi ở trạm xe buýt thì trời bắt đầu mưa to.)

Bài 3

Task 3. There are five grammar mistakes in this passage. Can you find and correct them? (Có 5 lỗi ngữ pháp trong đoạn văn này. Hãy tìm và sửa lỗi sai)

Heart song

There was a great man who married the woman of his dreams. With their love, they created a little lovely girl.

When the little girl grew up, the great man would hug her and tell her, "I love you, little girl" The little girl would pout and say, "I'm not a little girl anymore." Then the man would laugh and say, "But to me, you'll always be my little girl."
The little girl decided to leave her home and went into the world. As she learned more about herself, she learned more about the man. One of his strengths was his ability to express his love to his family. It didn't matter where she goes in the world, the man would call her and say, "I love about you, little girl."

The day came when the little girl received an unexpected phone call. The great man was ill. He had a stroke. He couldn't talk, smile, walk, hug, dance or tell the little girl that he loved her.

And so she went to the side of the great man. When she walked into the room and saw him, he looked small and not strong at all. He looked at her and tried to speak, but he can't. The little girl did the only thing she could do. She sat next to the great man, and drew her arms around the useless shoulders of her father. Her head on his chest, she thought of many things. She remembered she had always felt protected and cherished by the great man. She felt grief for the loss she was to endure, the words of love that had comforted her.

And then she heard from within the man, the beat of his heart.The heart beat on, steadily unconcerned about the damage to the rest of the body. And while she rested there, the magic happened. She heard what she needed to hear.

His heart beaten out the words that his mouth could no longer say... I love you, little girl... I love you, little girl...and she was comforted.

Patty Hansen

Lời giải chi tiết:

1.grew up => was growing up

(thì quá khứ tiếp diễn )

2. goes => went
(câu chuyện kể lại phải dùng thì quá khứ)

3. had => had had
(hành động xảy ra trước một hành động trong quá khứ, thì quá khứ hoàn thành)

4. can't => couldn't
(câu chuyện kể lại phải dùng thì quá khứ)

5. beaten out => beat out
(hành động trong quá khứ)

Tạm dịch: 

Bài hát của trái tim

Có một người đàn ông tuyệt vời đã cưới người phụ nữ trong mơ của mình. Với tình yêu của mình, họ đã có một cô con gái nhỏ đáng yêu. Khi cô bé lớn lên, người đàn ông luôn ôm cô và nói: “Cha yêu con, con gái nhỏ của cha”. Cô bé giẫy ra và nói:”Con không còn là một đứa bé nữa. Người đàn ông cười và nói: “Nhưng với cha, con mãi là cô gái bé nhỏ”. Cô gái quyết định rời xa gia đình và tự mình bước ra thế giới. Khi cô học được nhiều về bản thân mình, cô cũng học được nhiều hơn về người cha của mình. Một trong số những thế mạnh của ông là khả năng biểu đạt tình yêu đối với gia đình. Dù cô có đi đến nơi nào trên thế giới, ông cũng có thể gọi cô vầ nói: “Cha yêu con, con gái nhỏ của cha”. Một ngày kia cô bé nhận được một cuộc gọi không mong muốn. Cha cô đã bị ốm. Ông ấy không thể nói, cười, đi lại, ôm, nhảy và nói với cô gái rằng ông yêu cô rất nhiều. Cô đến bên ông, và khi cô bước vào phòng và nhìn ông, cô thấy cha cô thật nhỏ bé và không còn mạnh khỏe như trước nữa. Ông nhìn cô và cố gắng để nói điều gì đó, nhưng ông không thể. Cô gái làm việc duy nhất mà cô có thể. Cô ngồi bên cha, quàng tay mình ra sai vai cha. Đầu cô tựa vào ngực ông, cô nhớ về rất nhiều thứ. Cô nhớ mình đã cảm thấy được bảo vệ và động viên như thế nào khi ở bên cha. Cô cảm thấy đau buồn với những mất mát mà mình phải chị đựng, nhưng những lời yêu thương trước đây đã xoa dịu cô. Và khi cô nghe thấy từ bên trong lồng ngực của cha, trái tim người cha đang đập liên hồi như chẳng có những tổn thương trên khắp cơ thể. Điều bất ngờ xảy đến, cô đã nghe được những lời cô cần phải nghe. Trái tim người cha đã nói lên những lời mà ngôn từ chẳng thể diễn tả: “Cha yêu con, cha yêu con, con gái nhỏ của cha…”

Patty Hansen

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close