Việt Nam trên bản đồ thế giới

Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là một nước độc lập, có chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ...

Quảng cáo

1. Việt Nam trên bản đồ thế giới

- Việt Nam là một nước độc lập, có chủ quyền thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ bao gồm đất liền, các hải đảo, vùng biển

-  Việt Nam thể hiện đầy đủ đặc điểm thiên nhiên, văn hóa, lịch sử của khu vực Đông Nam Á.

- Việt Nam đang hợp tác với các nước trong khu vực và trên thế giới.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài