Việt Nam trên con đường xây dựng và phát triển

Chiến tranh xâm lược và chế độ thực dân kéo dài đã tàn phá đất nước, hủy hoại môi trường, để lại những hậu quả nặng nề trên đất nước ta.

Quảng cáo

 

Chiến tranh xâm lược và chế độ thực dân kéo dài đã tàn phá đất nước, hủy hoại môi trường, để lại những hậu quả nặng nề trên đất nước ta.
Xây dựng lại đất nước, nhân dân ta phải đi lên từ điểm xuất phát rất thấp, nhiều khi phải xây dựng lại từ đầu.


Công cuộc Đổi mới toàn diện nền kinh tế ở nước ta bắt đầu từ năm 1986 đã đạt được những thành tựu to lớn và vững chắc. Mọi nguồn lực kinh tế, xã hội cả trong và ngoài nước đã được phát huy. Sản xuất nông nghiệp liên tục phát triển. Sản lượng lương thực tăng cao, bảo đảm vững chắc vấn đề an ninh lương thực. Trong nông nghiệp đã hình thành một số sản phẩm hàng hóa xuất khẩu chủ lực như gạo, cà phê, :cao su, chè, điều và thủy hải sản.
Công nghiệp đã từng bước khôi phục và phát triển mạnh mẽ, nhất là các ngành then chốt, như dầu khí. than, điện, thép, xi măng, giấy, đường.


Cơ cấu kinh tế ngày càng cân đối. hợp lí hơn theo hướng kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa, tiến dán tới mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ta được cải thiện rõ rệt. tỉ lệ nghèo đói giảm nhanh.

Quảng cáo

Gửi bài tập - Có ngay lời giải