Vai trò của lá với chức năng quang hợp

Có một số đặc điểm cấu tạo của lá cây góp phần quan trọng giúp cây thực hiện quá trình quang hợp đó là: Lá thường có hình bản dẹt → giúp thu nhận được nhiều ánh sáng. Hệ thống gân lá dẫn tới từng mép lá → đóng nhiệm vụ dẫn nước tới từng tế bào để thực hiện quang hợp và mang các sản phẩm của quang hợp đến các cơ quan. Thịt lá chứa nhiều lục lạp → hấp thụ và chuyển hóa năng lượng ánh sáng. Lớp biểu bì lá có các khí khổng → vận chuyển khí carbon dioxide và oxygen, hơi nước vào và ra khỏi lá dễ

Quảng cáo

Lá cây có liên quan gì tới quá trình quang hợp?

Lá cây chính là cơ quan thực hiện quá trình quang hợp chủ yếu của cây.

Lá cây có đặc điểm gì giúp quá trình quang hợp hiệu quả?

Có một số đặc điểm cấu tạo của lá cây góp phần quan trọng giúp cây thực hiện quá trình quang hợp đó là:

  • Lá thường có hình bản dẹt → giúp thu nhận được nhiều ánh sáng.

  • Hệ thống gân lá dẫn tới từng mép lá → đóng nhiệm vụ dẫn nước tới từng tế bào để thực hiện quang hợp và mang các sản phẩm của quang hợp đến các cơ quan.

  • Thịt lá chứa nhiều lục lạp → hấp thụ và chuyển hóa năng lượng ánh sáng.

  • Lớp biểu bì lá có các khí khổng → vận chuyển khí carbon dioxide và oxygen, hơi nước vào và ra khỏi lá dễ dàng.

Ngoài ra, cách xếp lá trên thân và cành cũng giúp lá thu nhận nhiều ánh sáng. Lá cây thường xếp so le và mặt lá vuông góc với tia sáng → đón nhiều ánh sáng nhất có thể.


Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close