Quá trình quang hợp

Quang hợp là quá trình biến đổi năng lượng ánh sáng thành năng lượng hóa học tích lũy trong các hợp chất hữu cơ (chủ yếu là glucose).

Quảng cáo

Quang hợp là gì?

Quang hợp là quá trình biến đổi năng lượng ánh sáng thành năng lượng hóa học tích lũy trong các hợp chất hữu cơ (chủ yếu là glucose).

Phương trình của quang hợp là gì?

Dựa vào các chất cây lấy vào và thải ra được thể hiện ở hình vẽ trên, em có thể dễ dạng viết được phương trình tổng quát của quang hợp như sau:

Oxi được cây thải ra trong quá trình quang hợp có nguồn gốc từ đâu?

Oxi được thải ra môi trường từ quá trình quang hợp có nguồn gốc từ nước. Điều này giải thích được vì sao quá trình quang hợp ở thực vật rất có ích đối với con người và các sinh vật khác. Chúng lấy vào CO2 từ không khí và trả lại lượng O2 cho môi trường.

Vậy quang hợp xảy ra ở đâu?

Vì các sắc tố quang hợp giúp cây có khả năng hấp thụ ánh sáng nên quá trình quang hợp thường xảy ra ở bộ phận có chứa nhiều sắc tố và tiếp xúc với nhiều ánh sáng - LÁ CÂY.

Tại sao cây phải quang hợp?

Quang hợp không những đem lại rất nhiều lợi ích cho thực vật, mà còn đóng vai trò vô cùng quan trọng đối với cả hệ sinh thái.

Đối với thực vật:

  • Chuyển hóa năng lượng từ dạng quang năng (ánh sáng) sang dạng hóa năng (trong các hợp chất hữu cơ) để cung cấp cho cơ thể thực vật sống cố định.

  • Tạo áp suất thẩm thấu trong cây và là động lực cho các quá trình vật chuyển trong cây.

Đối với các loài sinh vật khác và môi trường sống:

  • Quang hợp giúp điều hòa không khí trong lành (lấy vào CO2 và thải O2).

  • Tạo năng lượng đầu vào của dòng năng lượng trong chuỗi, lưới thức ăn, cung cấp năng lượng cho các loài sinh vật ăn thực vật.

Quảng cáo
close