Quá trình quang hợp

Quang hợp là quá trình biến đổi năng lượng ánh sáng thành năng lượng hóa học tích lũy trong các hợp chất hữu cơ (chủ yếu là glucose).

Quảng cáo

Quang hợp là gì?

Quang hợp là quá trình biến đổi năng lượng ánh sáng thành năng lượng hóa học tích lũy trong các hợp chất hữu cơ (chủ yếu là glucose).

Phương trình của quang hợp là gì?

Dựa vào các chất cây lấy vào và thải ra được thể hiện ở hình vẽ trên, em có thể dễ dạng viết được phương trình tổng quát của quang hợp như sau:

Oxi được cây thải ra trong quá trình quang hợp có nguồn gốc từ đâu?

Oxi được thải ra môi trường từ quá trình quang hợp có nguồn gốc từ nước. Điều này giải thích được vì sao quá trình quang hợp ở thực vật rất có ích đối với con người và các sinh vật khác. Chúng lấy vào CO2 từ không khí và trả lại lượng O2 cho môi trường.

Vậy quang hợp xảy ra ở đâu?

Vì các sắc tố quang hợp giúp cây có khả năng hấp thụ ánh sáng nên quá trình quang hợp thường xảy ra ở bộ phận có chứa nhiều sắc tố và tiếp xúc với nhiều ánh sáng - LÁ CÂY.

Tại sao cây phải quang hợp?

Quang hợp không những đem lại rất nhiều lợi ích cho thực vật, mà còn đóng vai trò vô cùng quan trọng đối với cả hệ sinh thái.

Đối với thực vật:

  • Chuyển hóa năng lượng từ dạng quang năng (ánh sáng) sang dạng hóa năng (trong các hợp chất hữu cơ) để cung cấp cho cơ thể thực vật sống cố định.

  • Tạo áp suất thẩm thấu trong cây và là động lực cho các quá trình vật chuyển trong cây.

Đối với các loài sinh vật khác và môi trường sống:

  • Quang hợp giúp điều hòa không khí trong lành (lấy vào CO2 và thải O2).

  • Tạo năng lượng đầu vào của dòng năng lượng trong chuỗi, lưới thức ăn, cung cấp năng lượng cho các loài sinh vật ăn thực vật.

  • Vai trò của lá với chức năng quang hợp

    Có một số đặc điểm cấu tạo của lá cây góp phần quan trọng giúp cây thực hiện quá trình quang hợp đó là: Lá thường có hình bản dẹt → giúp thu nhận được nhiều ánh sáng. Hệ thống gân lá dẫn tới từng mép lá → đóng nhiệm vụ dẫn nước tới từng tế bào để thực hiện quang hợp và mang các sản phẩm của quang hợp đến các cơ quan. Thịt lá chứa nhiều lục lạp → hấp thụ và chuyển hóa năng lượng ánh sáng. Lớp biểu bì lá có các khí khổng → vận chuyển khí carbon dioxide và oxygen, hơi nước vào và ra khỏi lá dễ

  • Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình quang hợp

    Các yếu tố tham gia vào quá trình quang hợp đều có thể gây ảnh hưởng tới cường độ quang hợp của cây. Có 4 yếu tố chính của môi trường ảnh hưởng tới quang hợp: ánh sáng, nước, khí carbon dioxide và nhiệt độ.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close