Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình quang hợp

Các yếu tố tham gia vào quá trình quang hợp đều có thể gây ảnh hưởng tới cường độ quang hợp của cây. Có 4 yếu tố chính của môi trường ảnh hưởng tới quang hợp: ánh sáng, nước, khí carbon dioxide và nhiệt độ.

Quảng cáo

Những yếu tố nào ảnh hưởng đến quang hợp?

Các yếu tố tham gia vào quá trình quang hợp đều có thể gây ảnh hưởng tới cường độ quang hợp của cây. Có 4 yếu tố chính của môi trường ảnh hưởng tới quang hợp: ánh sáng, nước, khí carbon dioxide và nhiệt độ.

Ánh sáng có ảnh hưởng gì tới quá trình quang hợp?

Cường độ ánh sáng tăng lên kéo theo cường độ quang hợp tăng lên và ngược lại. Tùy theo nhu cầu ánh sáng, người ta chia thực vật thành 2 nhóm: cây ưa sáng và cây ưa bóng.

Tuy nhiên, nếu cường độ ánh sáng quá mạnh sẽ gây ức chế quá trình quang hợp do khí khổng trên lá cây sẽ phải đóng lại để tránh các tế bào lá bị “đốt nóng”.

Em có biết?

Người ta thường khuyên không nên tưới nước cho cây khi vào giữa trưa nắng? Cơ sở của loài khuyên này chính là: nước truyền nhiệt từ ánh sáng mặt trời đến lá nhanh hơn, khiến lá cây bị đốt cháy và bị héo.

Nước ảnh hưởng như thế nào tới quang hợp?

Nước vừa là nguyên liệu của quang hợp, vừa tham gia điều chỉnh sự đóng mở khí khổng. Vậy nên, cây không thể quang hợp nếu không được cung cấp đủ nước.

Khí carbon dioxide có liên quan gì tới quá trình quang hợp?

Carbon dioxide (CO2) là nguyên liệu của quá trình quang hợp. Cường độ quang hợp sẽ tăng lên khi tăng nồng độ CO2 trong không khí. 

Nếu nồng độ CO2 quá cao sẽ làm cây chết vì ngộ độc.

Vì vậy, các ngưỡng nồng độ CO2 là rất quan trọng trong việc điều chỉnh cường độ quang hợp.

Nồng độ carbon dioxide thấp nhất mà cây có thể quang hợp được là 0,008% - 0,01% và cây có thể bị đầu độc ở nồng độ CO2 là 0,2%.

Nhiệt độ ảnh hưởng như thế nào tới quang hợp?

Nhiệt độ thuận lợi nhất để hầu hết các loài cây quang hợp là 25 - 35 độ C. 

Nhiệt độ quá cao (trên 40 độ C) hoặc quá thấp (dưới 10 độ C) sẽ ức chế quá trình quang hợp.


Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close