Trò chơi ô chữ trang 103 SGK Vật lí 8

Tên chung của những vật liệu dùng để cung cấp nhiệt lượng khi đốt cháy: Nhiên liệu

Quảng cáo

Đề bài

Trò chơi ô chữ

Hàng ngang

1. Một đặc điểm của chuyển động phân tử

2. Dạng năng lượng vật nào cũng có

3. Một số hình thức truyền nhiệt 

4. Số đo phần nhiệt năng thu vào, hay mất đi

5. Đại lượng có đơn vị là J/kg.K

6. Tên chung của những vật liệu dùng để cung cấp nhiệt lượng khi đốt cháy

7. Tên của một chương trong Vật lí 8

8. Một hình thức truyền nhiệt

Lời giải chi tiết

Hàng ngang

1. Hỗn độn

2. Nhiệt năng

3. Dẫn nhiệt

4. Nhiệt lượng

5. Nhiệt dung riêng

6. Nhiên liệu

7. Nhiệt học

8. Bức xạ nhiệt

Hàng dọc

NHIỆT HỌC

  • Vận dụng trang 102 SGK Vật lí 8

    Đun nóng một ống nghiệm đậy nút kín có đựng một ít nước. Nước nóng dần và tới một lúc nào đó thì nút ống nghiệm bị bật lên. Trong hiện tượng này, nhiệt năng của nước thay đổi bằng những cách nào, đã có sự chuyển hóa năng lượng từ dạng nào sang dạng nào?

  • Bài 29: Ôn tập trang 101 SGK Vật lí 8

    Nhiệt năng của một vật là tổng động năng của các phần tử cấu tạo nên vật. Nhiệt độ của vật càng cao thì các phân tử cấu tạo nên vật chuyển động càng nhanh và nhiệt năng của vật càng lớn.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close