Tóm tắt, bố cục, nội dung chính văn bản Chí khí anh hùng – NCT

Tóm tắt, bố cục, nội dung chính, văn bản Chí khí anh hùng giúp học sinh soạn bài dễ dàng, chính xác.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Tóm tắt

Chí khí anh hùng của Nguyễn Công Trứ thể hiện chính con người và suy nghĩ của ông. Là đấng nam nhi thì phải có chí anh hùng: khao khát đua tranh, vẫy vùng lập công danh, làm nên sự nghiệp lớn “lưu đắc đan tâm chiếu hãn thanh”. 


Bố cục

- Khổ 1: Chí làm trai theo quan niệm của người xưa

- Khổ 2: Quan niệm sống đẹp của Nguyễn Công Trứ

- Khổ 3: Hành động thể hiện chí khí anh hùng

- Khổ 4: Niềm vui sướng và tự hào của kẻ sĩ sau khi đã làm tròn nghĩa vụ với đời


Nội dung chính

Bài thơ Chí khí anh hùng của Nguyễn Công Trứ thể hiện rõ quan điểm chí nam nhi: là kẻ sĩ trong cõi đời phải làm nên sự nghiệp to lớn, để lại công đức, danh tiếng cho đất nước, quê hương.


Tìm hiểu chung

1. Xuất xứ

Bài thơ này được sưu tầm bởi Đỗ Bằng Đoàn, Đỗ Trọng Huề, in trong Việt Nam ca trù biên khảo, Nhà in Văn Khoa, Sài Gòn, 1962.

2. Đề tài

Quan niệm làm trai

3. Phương thức biểu đạt

Biểu cảm

4. Thể loại

Thơ 7 chữ

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close