Thử tài bạn trang 68 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Giải bài tập Hãy viết một đã thức hai biểu thức có bậc 2 với 6 hạng tử.

Quảng cáo

Đề bài

Hãy viết một đã thức hai biểu thức có bậc 2 với 6 hạng tử.

Lời giải chi tiết

Một đã thức hai biểu thức có bậc 2 với 6 hạng tử là: 2x2 – y2 + xy -12x + 5y -7

Loigiaihay.com

Xem thêm tại đây: 1. Đa thức
Quảng cáo
list
close
Gửi bài