Thử tài bạn trang 67 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Giải bài tập Hãy thu gọn đa thức

Quảng cáo

Đề bài

Hãy thu gọn đa thức \(M =  - 4{x^2} + 4{y^2} + 8 - {2 \over 5}{x^2} - 2{y^2}\)

Lời giải chi tiết

\(M =  - 4{x^2} + 4{y^2} + 8 - {2 \over 5}{x^2} - 2{y^2} = ( - 4{x^2} - {2 \over 5}{x^2}) + (4{y^2} - 2{y^2}) + 8 =  - {{22} \over 5}{x^2} + 2{y^2} + 8\)

Loigiaihay.com

Xem thêm tại đây: 1. Đa thức
Quảng cáo
list
close
Gửi bài