Bạn nào đúng trang 66 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Giải bài tập An nói: là một đa thức”. Tú thì cho rằng đó không phải là đa thức. Bạn nào đúng ? Vì sao ?

Quảng cáo

Đề bài

An nói: “\(2{x^2}{y^3} + 5xy + {1 \over {5x}} - 6x + 2\) là một đa thức”. Tú thì cho rằng đó không phải là đa thức. Bạn nào đúng ? Vì sao ?

Lời giải chi tiết

Bạn Tú đúng, bạn An sai

Vì trong tổng có một số hạng là \({1 \over {5x}}\)  không phải là một đơn thức

Loigiaihay.com

Xem thêm tại đây: 1. Đa thức
Quảng cáo
list
close
Gửi bài