Hoạt động 2 trang 67 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Giải bài tập Xét đa thức

Quảng cáo

Đề bài

Xét đa thức \(A = 3xy - 5{x^2} + 7xy + 2{x^2} + 4y\)

Em hãy điền vào chỗ trống:

Đơn thức 3xy đồng dạng với………………

Đơn thức 2x2 đồng dạng với………………

Hãy cộng các cặp hạng tử đồng dạng vừa nêu.

Lời giải chi tiết

Đơn thức 3xy đồng dạng với đơn thức 7xy

Đơn thức 2x2 đồng dạng với đơn thức -5x2

Ta có: 3xy + 7xy = (3 + 7)xy = 10xy

          -5x2 + 2x2 = (-5 + 2)x2 = -3x2

Loigiaihay.com

Xem thêm tại đây: 1. Đa thức
Quảng cáo
list
close
Gửi bài