Bạn nào đúng trang 68 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Giải bài tập Cho đa thức

Quảng cáo

Đề bài

Cho đa thức \(M = 6{x^4}{y^5} - 4x{y^3} + 2{x^4}{y^4} - 6{x^4}{y^5} - 1\) . Bạn Bình nói đa thức M có bậc là 9. Bạn An thì cho rằng 8 mới là bậc của đa thức M. Bạn nào đúng ? Vì sao ?

Lời giải chi tiết

Bạn An đúng, bạn Bình sai.

Đa thức \(M = 6{x^4}{y^5} - 4x{y^3} + 2{x^4}{y^4} - 6{x^4}{y^5} - 1\) có dạng thu gọn là:

M = -4xy3 + 2x4y4 – 1

Nên bậc của đa thức M là 4 + 4 = 8.

Loigiaihay.com

Xem thêm tại đây: 1. Đa thức
Quảng cáo
list
close
Gửi bài