Thử tài bạn trang 66 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Giải bài tập Hãy nêu các hạng tử của

Quảng cáo

Đề bài

Hãy nêu các hạng tử của \(Q = 6x{y^2} - 4{x^2} + {1 \over 2}xy - 7\)

Lời giải chi tiết

Các hạng tử của Q là: \(6x{y^2}; - 4{x^2};{1 \over 2}xy; - 7\)

Loigiaihay.com

Xem thêm tại đây: 1. Đa thức
Quảng cáo
list
close
Gửi bài